Δείκτης Μάζας Σώματος-Body Mass Index (BMI)

eco slim

Υπολογίστε το BMI σας


Ο Δείκτης Μάζας Σώματος ή Body Mass Index (BMI) είναι ένα στατιστικό μέτρο του βάρους του σώματος βασισμένο στο βάρος και το ύψος ενός ατόμου. Παρόλο που δεν μετρά πραγματικά το ποσοστό σωματικού λίπους, εντούτοις χρησιμοποιείται για να υπολογιστεί ένα υγιές σωματικό βάρος με βάση το ύψος ενός ατόμου. Λόγω της ευκολίας της μέτρησης και υπολογισμού, είναι το πιο ευρέως χρησιμοποιούμενο διαγνωστικό εργαλείο για τον εντοπισμό των προβλημάτων βάρους στον πληθυσμό όπου μπορεί να κατηγοριοποιήσει τα άτομα σε λιποβαρή, υπέρβαρα ή παχύσαρκα. Εφευρέθηκε μεταξύ 1830 και 1850 από το Βέλγο Adolphe Quetelet κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης της «κοινωνικής φυσικής».

Ο Δείκτης Μάζας Σώματος ορίζεται ως το σωματικό βάρος του ατόμου (σε κιλά) διαιρούμενο με το τετράγωνο του ύψους του (σε μέτρα).

body mass index

Τα όρια του BMI έχουν ως εξής:

ΒΜΙ μικρότερο από 18.5 Άτομο Λιποβαρή
BMI μεταξύ 18.5 – 25 Κανονικό Βάρος
BMI μεταξύ 25 – 30 Άτομο Υπέρβαρο
BMI πάνω από 30 Άτομο Παχύσαρκο

Για παράδειγμα, ένα άτομο ύψους 1.70m και βάρους 70kg, o Δείκτης Μάζας Σώματος είναι 24.2, δηλαδή το άτομο είναι κανονικού βάρους.