ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Κάνοντας χρήση της Ιστοσελίδας www.diaita-gr.com, συμφωνείτε με τους παρακάτω όρους:

Ο χρήστης του διαδικτυακού τόπου www.diaita-gr.com αναφέρεται στο ακόλουθο κείμενο ως «χρήστης». Η χρήση του www.diaita-gr.com (εφ’ εξής: «www.diaita-gr.com», «Ιστοσελίδα» ή «Διαδικτυακός τόπος») συνεπάγεται την αποδοχή των Όρων και Προϋποθέσεων χρήσης του. Στην περίπτωση που δεν τους αποδέχεστε πλήρως, μην προχωρήσετε στην οποιαδήποτε χρήση της Ιστοσελίδας! Το www.diaita-gr.com δύναται οποιαδήποτε χρονική στιγμή, να τροποποιεί τους Όρους και τις Προϋποθέσεις χρήσης. Η χρήση της Ιστοσελίδας από τους χρήστες / επισκέπτες, σημαίνει την αποδοχή των Όρων και Προϋποθέσεων καθώς και των τροποποιήσεών τους.

Για τη χρήση του διαδικτυακού τόπου www.diaita-gr.com ως εργαλείου πληροφόρησης είναι απαραίτητη η αποδοχή των ακόλουθων όρων από το χρήστη:

1) Τα περιεχόμενα της ιστοσελίδας αυτής έχουν ενημερωτικό χαρακτήρα και δε θα πρέπει να εφαρμοστεί οποιαδήποτε πληροφορία χωρίς την έγκριση γιατρού ή διατροφολόγου.

2) Η ιστοσελίδα www.diaita-gr.com δε φέρει ευθύνη για τυχόν λάθη ή οποιοδήποτε άλλο πρόβλημα υπάρξει σε σχέση με τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται. To www.diaita-gr.com προσπαθεί να εξασφαλίσει ότι οι πληροφορίες που περιέχονται στην ιστοσελίδα του είναι πάντοτε ακριβείς και επίκαιρες. Οι πληροφορίες αυτές παρέχονται βάσει της καλόπιστης πεποίθησης του www.diaita-gr.com ότι είναι ακριβείς και δεν παρέχονται βάσει ρητής ή σιωπηρής δέσμευσης για την ακρίβειά τους

3) Όλα τα περιεχόμενα, γραφικά, κείμενα και κώδικας που περιέχονται στην ηλεκτρονική σελίδα γνωστή ως www.diaita-gr.com είναι αποκλειστική ιδιοκτησία του εκδότη (Copyright © 2010) και απαγορεύεται η αναπαραγωγή και η αναδημοσίευση χωρίς την έγγραφη άδεια του εκδότη.

4) Οι πληροφορίες που παρέχονται έχουν στόχο τον κατά το δυνατόν καλύτερο προσανατολισμό και ενημέρωση του χρήστη αλλά σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν εξατομικευμένες ιατρικές συμβουλές ή συμβουλές διατροφής. Για τις ιατρικές συμβουλές ή συμβουλές διατροφής και για την ιατρική παρακολούθηση οποιουδήποτε ατόμου είναι υπεύθυνος ο προσωπικός του ιατρός ή ο προσωπικός του διατροφολόγος.

5) Οποιαδήποτε απόφαση ή πρακτική που αφορά στην υγεία ή την σωστή διατροφή οποιουδήποτε ατόμου δεν θα πρέπει να βασίζεται σε καμία περίπτωση στις πληροφορίες που θα αναζητήσει ο χρήστης στον δικτυακό τόπο www.diaita-gr.com. Τέτοιου είδους αποφάσεις θα πρέπει να λαμβάνονται από τον ιατρό ή τους ιατρούς που είναι υπεύθυνοι για το συγκεκριμένο άτομο.

6) Η ιστοσελίδα και ο εκδότης της www.diaita-gr.com δεν φέρουν καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία ή βλάβη προκύψει από κακή χρήση των πληροφοριών που παρέχονται μέσω του δικτυακού τόπου www.diaita-gr.com. Δια της αποδοχής των παρόντων όρων, ο χρήστης απαλάσσει την www.diaita-gr.com από οποιαδήποτε ευθύνη και απαίτηση αστικής ευθύνης.

7) Η χρήση των πληροφοριών που παρέχονται στο δικτυακό τόπο www.diaita-gr.com γίνεται με την αποκλειστική ευθύνη του χρήστη. Η αποκλειστική αυτή ευθύνη εκτείνεται σε όλες τις έμμεσες ή άμεσες συνέπειες που πιθανόν θα προκύψουν από τη χρήση του τόπου.

8 )  Η ιστοσελίδα www.diaita-gr.com δεν φέρει καμία ευθύνη για χρήση του δικτυακού τόπου www.diaita-gr.com από ανηλίκους, για την επίβλεψη των οποίων είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι οι νόμιμοι κηδεμόνες τους.

9) Η ιστοσελίδα www.diaita-gr.com δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο των συνδεδεμένων ιστοσελίδων στο δικτυακό τόπο www.diaita-gr.com. Η χρήση τους γίνεται με προσωπική ευθύνη του χρήστη.

10) Για την χρηματοδότηση της ιστοσελίδας www.diaita-gr.com χρησιμοποιούνται διαφημίσεις προϊόντων και υπηρεσιών.

Η χρήση του δικτυακού τόπου www.diaita-gr.com συνιστά αποδοχή όλων των ανωτέρων όρων χρήσης από το χρήστη.

Παρακάτω ακολουθεί Disclosure Policy

While it is a good practice for the visitor of any review site to treat every product recommendation with a healthy degree of skepticism, it would be a mistake to assume that every review is invalid just because there may be a commission paid to the reviewer. Here are some of the readers protections we attempt to build into our reviews:

1. Many of the reviews contain lots of factual information that is easily verifiable. We always try to provide an honest and accurate assessment.

2. The review includes a section that is a subjective summary. This is based on the personal experience of the reviewer.

3. Attempts are made to establish the general consensus in relation to specific products by reading reviews of those products on other sites, along with user testimonials and we attempt to portray this overall perception in our reviews.

4. We always provide links to the manufacturers’ website to provide additional information that is not available in our reviews. Some of this information can include customer testimonials, more specific product details, sales information, free newsletters and even samples.

These are good rules of practice. It is important for you as a consumer to understand the relationship between a person reviewing the product and the manufacturer.

If you do not see a disclosure policy on a review site, that reviewer may be committing an offence.

I hope that you have a useful and meaningful experience as a direct result of our detailed reviews and articles. We welcome any feedback that may help us to improve your experience when visiting this website.